verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Touchdown! 31.01.2003

Så kom den sidste eksamen i hus, endda med et overraskende 9-tal. Overraskende, fordi vi havde forventet at få 6 eller 7 for den rapport vi afleverede, der mildest talt var en noget pinlig affære. Produktet var, og er, faktisk helt ok til formålet, men man skulle have en meget livlig fantasi for at skabe sig et indtryk af det ved blot at læse rapporten. Vi lavede alle tre nogle gode oplæg, og vi lagde...

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.