verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Baconoraklet 27.01.2003

Er der nogle der kan huske en internetservice der hed "6 degrees"? Det var sådan en slags 'gør-verden-mindre'-service, i det princippet var, at alle kendte alle, hvis man gik seks led ud i deres vennekreds.

Forklaringen har noget med algoritmer at gøre, hvilket jeg ikke forstår mig på, men blot videregive, at man på Computerafdelingen på University of Virginia har lavet noget lignende, der viser hvem der er hollywoods skuespillercenter. På The Oracle of Bacon...

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.