verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

WordPress workshop 20.07.2005

Er til workshop om at installere, bruge, tweake og molestrere WordPress, arrangeret af de gode herrer Joachim og Jesper. Vi er 10 m/k høj.

Regner med at få en masse gode sager med hjem i baggagen, programmet kan ses på den dertil oprettede Wiki, der vil blive ajourført under og efter workshoppen.

Comments

Christian | web / 18:43 / 20th of july / 2005

2k+8m for at være mere præcis

Jonas | web / 18:59 / 20th of july / 2005

Tak for præciseringen (:

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email at my first name at my last name . co - if that's how you roll.

› Archives

Error:

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.