verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

We fetch your name through our internet 20.02.2003

Det er den første linie i et stk. spam jeg har fået et par stykker af i den seneste tid. Jeg har klasket mig på lårene af grin de gange jeg har fået den, jeg synes simpelthen det er en fantastisk linie at starte et stykke spam med. Spammens indhold er dog lidt besynderligt, det er et selskab i Kina, der sælger biler, og motorcykler. Ikke ligefrem noget jeg kunne fristes til at købe over nettet...fra Kina eller andre steder for den sags skyld.

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email at my first name at my last name . co - if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.