verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Fra afdelingen for overspringshandlinger 15.04.2005