verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Præmie 15.01.2004

Jeg synes, at alle der kan ringe op til Told og Skat og få en af de ansatte til at sige, at det er systemets skyld at man skylder dem syv et halvt tusinde kroner bør få en præmie.

Jeg har fået min, nemlig at der pt. ikke er syv et halvt tusinde kroner mindre på min konto. Ellers havde den sunket til så dybt et niveau, at titlen konto nok ikke længere ville være passende.

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.