verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Justerer bagdelen 15.01.2003

Denne post handler om webservere, mod_rewrite og PHP. Så er du advaret.

Det er ikke til at se, men jeg har lavet bagdelen på bloggen lidt om. Ikke noget af det MoveableType står for, det er jo skrevet i Perl, men nærmere noget af det min udbyder ikke lader til at have tillid til at jeg klarer selv, eller som de blot heller ikke kan hitte ud af. For et stykke tid siden vrøvlede jeg...

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.