verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Blogtjek 07 13.02.2007

Dagens trend i den danske blåkosfære er Bloktjek 07's undersøgelse af hvilke folk der læser weblogs, og hvorfor de gør det.

Og jeg spæder da mægtig gerne til med data til datahavet, så undersøgelsen kan blive god. Derfor opfordres du hermed til, at udfylde spørgeskemaet for min blog.

Tak skal du have (:

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.