verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Stallman om copyright 09.03.2003

Richard Stallman, manden der stiftede GNU-projektet, skrev emacs og nogle uundværlige compilere, talte om copyright i fredags til SXSW's konference om teknologikonvergens.

Det er nogle interessante pointer han får bragt på banen, hvor han ved at sammenligne bogtrykkens modning med digitale mediers ditto, afskriver idéen om enslydende copyrightregler for forskellige former for værker. Enslydende copyright for alle former for værker fratager forbrugerens friheder, og bemyndiger i stedet virksomhederne.

I stedet bør der være forskellige regler alt efter om værket er af funktionel karakter, dokumentarisk karakter eller æstetisk/kunstnerisk karakter. Læs hvorfor.

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.