verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

1 down, 3 to go 06.01.2003

Så var jeg til eksamen i interaktionsdesign, og mere specifikt vores projekt om en museums-PDA. Jeg fokuserede på udfærdigelsen af interfacet, og fik en middelmådig karakter fordi jeg ikke sagde Norman og Nielsen nok gange. Jeg er ok tilfreds med min karakter, men ærgerligt når et par Nielsener og Normaner kunne have hevet den en karakter op. Eksamen #2 er i overmorgen, i et fag hvor jeg ikke har nogen lærebog [fordi jeg synes den...

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.