verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Da Sibirien kom til København 05.01.2003

Man forlader sit hjem for at tage til læsegruppemøde. Ja, der er daggammel sne på gaden, men trafikalt er det ikke noget byen lider under.

To timer senere, når man skal hjem, kan man foranlediges til at tro, at den europæiske kontinentalplade, på mest forunderlige vis, og ganske imod gængs videnskabelig overbevisning, har bevæget sig en hel del nord, samt en hel del mere øst, og iklædt sig det sibiriske vejrlig. Vi taler om 5-10cm...

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.