verture.net — left handed typing since 2001

Magnifying glass for search box

Valium here 01.11.2004

delmarva arthritis beirut addison betide carcass cipher copious baggage conjunct abyss compositor amber chimney depend breakoff compass blur crocus calypso adequacy abel concur dinnertime calorie bail ambient consort belshazzar apace demise buffet consider compare bank charybdis amidst cull cautionary couldn't conspiratorial constance ailanthus bellwether crystal conferring coral daunt crap chilean demagogue bootstrapping

Ovenstående er indholdet af en spammail jeg fik lige nu. Ingen links til produkter, ingen tilbud om større bryster, større penis, uendelige orgasmer eller sikre investeringsmuligheder. Jeg tror det er en avanceret krypteret besked af en art, der spår om jordens undergang og/eller overgang, og jeg tror det er en spændende fortælling. Det er i hvert fald første gang jeg ser en tidligere Babylonsk konge nævnt så tæt på ordet Calypso.

Comments

Kristian | web | @ / 6:41 / 2nd of november / 2004

Ideen er at spammerne vil ødelægge dit bayesiske spamfilter ved at sende beskeder fyldt med en masse tilfældige ord. Det virker ikke.

Tore | web | @ / 6:42 / 2nd of november / 2004

Jeg tror de babylonske guder prøver at fortælle dig noget om Calypso-musik, og hvis du tænker dig godt om så bliver Calypso-musik tit spillet på ståltønder. Meget spooky!

Jonas | web / 19:18 / 2nd of november / 2004

@Kristian: Tak for info. Og det er da rart det ikke virker.

@Tore: Meget spooky.

› Bio (sort of)

Bio pictureverture.net is the personal website of me, Jonas Voss, and this is my blog. I've lived in Dublin, Ireland from 2005-10, currently live in London, and was born and fully customized in Copenhagen, Denmark. I write about anything that comes to mind. Really.
You can send me an email › if that's how you roll.

Disclaimer: I speak for myself, not my employer. srsly. || This work is licensed under a Creative Commons by-nc-sa License.